Onderhoud

Zo blijven uw planten er mooi bij staan!

Bij Florapro® werken wij met drie vormen van onderhoud

Onderhoudsvormen:

A) Periodiek bezoek per kwartaal, bestaande uit

 • algehele kwaliteitscontrole;
 • stofvrij maken van beplanting;
 • watermeter controleren op gebruik;
 • (biologische) bestrijding van ziekte en ongedierte;
 • voeding toedienen;
 • groeiregulatie door middel van groei;
 • eventueel aanvullen/vervangen van korrels.


B) Bezoek 1x per 4 weken voor bovengenoemde werkzaamheden en water geven.

Voordelen ten opzichte van kwartaal onderhoud:

 • U heeft totaal geen omkijken meer naar uw beplanting.
 • Eventuele problemen worden vroegtijdig geconstateerd en mogelijkerwijs opgelost en/of bestreden.
 • Er zijn meer contactmomenten waardoor sneller en in goed overleg ingespeeld kan worden op veranderingen en/of aanpassingen.


C) All-in onderhoudscontract

Contract met dezelfde voorwaarden en voordelen zoals genoemd in optie B, maar dan met volledige afschrijving inbegrepen.

Voordelen ten opzichten van optie B:

 • Wanneer planten aan vervangen toe zijn, zijn de kosten volledig voor Florapro®. Geen discussies meer over te vervangen planten, want de bakken dienen altijd gevuld te zijn met een representatieve plant.
 • Kosten voor beplanting staan al op jaarbasis vast, dus geen verassingen (tenzij men wilt veranderen of aanvullen).
 • Kosten kunnen worden geboekt als huisvestingskosten (dit is percentagegewijs vaak maar een zeer lage post ten opzichte van de overige huisvestingskosten).


Belangrijk detail:
Bij onderhoudsvorm A blijft u zelf eindverantwoordelijk voor de planten, omdat u zelf water geeft en wij daar verder geen invloed op hebben.

Bij onderhoudsvorm B en C ligt de eindverantwoording volledig bij Florapro®.

Neem contact op