Criteria

Barometer Duurzame Bloemist

De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist hebben betrekking op drie hoofdthema's:


1. Duurzame bedrijfsvoering

Het uitgangspunt hiervan is dat de bloemist bewust duurzame bedrijfsvoering hanteert. 
Deze bedrijfsvoering wordt met behulp van de Barometer in kaart gebracht en beoordeeld.

 

2. Duurzaam inkopen

De bloemist dient een minimum percentage duurzame bloemen, snijgroen en planten in te kopen om het certificaat te kunnen behalen.
 Deze duurzaam geproduceerde producten zijn als volgt gedefinieerd:

3. Arbo voorwaarden

De bloemist dient te werken met en volgens de CAO van de Sector en daarnaast te werken volgens professionele richtlijnen.

  • Cao dient aanwezig te zijn
  • Minimaal 1x per jaar functioneringsgesprekken
  • Betalen medewerkers minimaal volgens cao
  • Regelmatig werkoverleg met agenda's en notulen
  • Aanwezigheid huishoudelijk reglement
Criteria

Neem contact op