Inkoop

Gemiddelde percentages per jaar

Sinds augustus 2008 houdt Florapro® maandelijks bij welk percentage ingekochte bloemen en planten voldoet aan de eisen van de keurmerken MPS-A, EKO of FFP. Florapro® ging daarbij steeds bewuster op zoek naar deze producten. In juni 2015 haalde Florapro® een gemiddeld percentage van zo'n 50 procent, waarmee niveau Goud werd behaald!

De hoeveelheid duurzame bloemen en planten steeg in de loop der jaren flink. Hoewel in het onderstaande overzicht enige schommelingen te zien zijn, met name veroorzaakt door het geringe aanbod van verantwoorde producten op de veiling, groothandel en kwekerijen in de winter en het najaar, bleven de niveau's behouden.

In 2010 werd wederom een flinke stijging behaald, hoewel dit niet goed te zien is in de percentages, maar door onze fusie op 1 januari 2010 is de duurzame inkoop verdubbeld! 

Vanaf 2015 zit Florapro® permanent boven de verijsde grens van 50% MPS A 

Periode  Percentage  inkoop EKO, MPS-A, FFP
2008 Gemiddeld 21,80% (niveau brons > 15%)*
2009 Gemiddeld  30,27%
2010 Gemiddeld  34,50%
2011 Gemiddeld 33,93%
2012 Gemiddeld 37,17% (continuerend niveau 
zilver > 30%)
2013 Gemiddeld 40,42% 
2014 Gemiddeld 45% 
2015 Gemiddeld

51% (niveau goud > 50%)

*Naast een percentage inkoop duurzamere bloemen en planten gelden ook andere criteria voor het halen van het certificaat Barometer Duurzame Bloemist.

Inkoop

Neem contact op