Keurmerken

Een bloemist gecertificeerd via de Barometer Duurzame Bloemist onderscheidt zich, doordat hij/zij een duurzamere bedrijfsvoering heeft en een minimaal percentage duurzame bloemen en planten inkoopt.

Binnen de Barometer gelden vijf verschillende keurmerken die gericht zijn op sociale en/of milieuverantwoording. De vijf keurmerken die vallen onder de Barometer:

 • EKO / Biologisch (Europees)
 • MPS-A(+) - ook in combinatie met MPS-SQ / Fair Flowers Fair Plants, FFP*
 • Milieukeur
 • Max Havelaar / Fairtrade (Internationaal)
 • Fair Flowers Fair Plants (FFP)

EKO/Biologisch
Gecertificeerd duurzame bloemisten zijn verplicht minimaal 1x per jaar 100% biologisch (EKO) bloemen in te kopen. Florapro® koopt minimaal 26 weken per jaar Biologische (EKO) bloemen in en verwerkt deze ook in haar overige producten. Afhankelijk van de beschikbaarheid, voldoen Florapro® daarmee ruimschoots aan de eisen! 

MPS-A(+)
Milieu Programma Sierteelt (MPS) is een certificeringkwalificatie, waarmee wordt aangegeven of een product al dan niet op milieubewuste wijze is geteeld.

MPS onderscheidt meerdere gradaties (A tot en met D), afhankelijk van de mate van milieubewuste teelt in het bedrijf. Het keurmerk geeft hiermee weer hoe een teler scoort op de onderdelen meststoffengebruik, bestrijdingsmiddelen, energie en afval. Het MPS ABC peloton wordt sinds 2015 aangevoerd door MPS A+. Dit zijn de koplopers op duurzaamheidsgebied. Per 1 januari 2016 nog een speler bij in het peloton: MPS-A Natural Protected, de EKO variant.

Milieukeur
Met het Milieukeur/PlanetProof certificaat kunnen telers aantoonbaar duurzamere bloemen leveren. Het certificaat sluit aan bij het ‘Informatiedocument voor duurzaam inkopen van Bloemen en interieurbeplanting’ van de Nederlandse overheid. Ook kunnen handelsbedrijven, bloemisten en tuincentra hiermee voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar gegarandeerd duurzamere bloemen.

Fairtrade Max Havelaar
Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Het is een volgende stap om levensstandaarden van boeren en arbeiders in lagelonenlanden te verbeteren en verantwoorde productie in de ketens verder zichtbaar te maken. Met name rozen worden gekweekt in ontwikkelingslanden zoals Ethiopië, Kenia en Tanzania.

In deze landen is het klimaat gunstiger en de productiekosten zijn lager. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Het keurmerk werkt ook aan verbetering van de arbeidsomstandigheden op de bloemenplantages en zoekt oplossingen voor milieuproblemen.

FFP
Bloemen en planten die het keurmerk Fair Flowers Fair Plants (FFP) hebben, zijn geteeld door kwekerijen die worden getoetst door onafhankelijke organisaties op hun milieuprestaties. Daarnaast voldoen deze aan de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt (ICC), opgesteld door de International Flower Coordination (IFC).

Deze gedragscode heeft betrekking op de volgende tien punten: 

 1. Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
 2. Geen discriminatie
 3. Recht op minimum loon
 4. Respecteren van arbeidstijden
 5. Gezonde en veilige werkplaats
 6. Verantwoord en minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen
 7. Werkgarantie
 8. Bescherming milieu
 9. Geen kinderarbeid
 10. Geen gedwongen arbeid

*Het FFP-keurmerk verdwijnt van de markt per 1-1-2018. We zijn daardoor aangewezen op de overige keurmerken.

Keurmerken

Neem contact op